Jak to dělali

Rekonstrukce bývalé ubytovny na bytové jednotky

Střešní nástavby bytových jednotek  v ul. Jížní

Stavba Vodního díla  Stráž pod Ralskem

Horecký rybník v letech 1912 až 1915 byl postaven s pomocí dřevěných pilotů a roštů na řece Ploučnici rybník, který měl zadržovat vody při povodňových vlnách. Jeho hráz byla sypaná. První úpravy hráze včetně bezpečnostního přelivu nařídila Zemská komise pro úpravu vod již roku 1926.[2] Tehdy byla hráz vysoká 7,3 metru a dlouhá 950 metrů. V koruně hráze byla vybudována silnice II. třídy

Časem i působením těžkých vozidel, zejména sovětské okupační armády, byla hráz narušena. V roce 1974 byly v hrázi inspekční komisí nalezeny četné trhliny. V roce 1990 byla konstatována havarijní situace a i přes nesouhlas města byla silnice na hrázi uzavřena. V letech 1996 až 1997 byla hráz přebudována a byly vyměněny celé její části včetně přelivů.

Stavba domu s pečovatelskou službou

Práce byly postupně zahájeny v červenci a srpnu 2002 prováděním zemních prací, spodní stavbou a přípojkami objektu (kanalizace, voda, horkovod). Stavba pokračovala zhotovováním vrchní hrubé stavby, která byla provedena do konce roku 2002.
V prosinci roku 2002 byl vyhlášen konkurz na firmu Stavební podnik Ralsko a.s.. V této době již největší objem stavebních prací prováděla firma PENTA spo. s r.o. Jablonné v Podještědí, která byla největším subdodavatelem firmy Stavební podnik Ralsko a.s. na této stavbě. I přes značné problémy a složitá jednání práce pokračovaly. Z důvodů vyřešení problémů s financováním organizací a řízením stavby a možnosti pozdějšího uplatnění záruk za stavbu, město přistoupilo k dohodě o převzetí stavby firmou PENTA spol. s r.o. Jablonné v Podještědí.
Tato firma úspěšně a v dobré kvalitě stavbu dokončila. Od 3. 8. 2003 bylo zahájeno postupné předávání dokončených bytů od nejvyššího patra a následné odstraňování zjištěných závad. Předávací řízení skončilo 19.9.2003 kolaudačním řízením. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 23.9.2003.
Celkové náklady stavby domu s pečovatelskou službou byly 20 869 973,20 Kč, z toho město zaplatilo ze svého rozpočtu 4.069 973,20 Kč a 16 800 000,-Kč činila dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Slavnostního otevření DPS se dočkala Stráž pod Ralskem 26. září.

Výstavbu nového sídla Institutu ve Stráži pod Ralskem

Od 1. 11. 1996 se sídlo Institutu přestěhovalo z Brna do Stráže pod Ralskem. Výstavbu nového sídla Institutu ve Stráži pod Ralskem zahájila akciová společnost METROSTAV na podzim roku 1998. Nová budova Institutu byla po ukončení stavebních prací slavnostně otevřena 31. 8. 2000.

Stavba vodního vleku

V srpnu 2000 se otevřel areál závěsného vodního lyžování. Délka vleku je 830 metrů, má 8 závěsů umožňujících jízdu až osmi osob najednou.

Stavba garáží pod ul. Mimoňská